Vaststellingen

Er is via het bestuur gepoogd zoveel mogelijk oud-leden het bericht te sturen dat er een reünistenvereniging in oprichting was. Uit de reacties daarop is een groep intitiatiefnemers ontstaan. Deze groep heeft de RVC opgericht. Uit deze groep initiatiefnemers is ook het eerste bestuur ontstaan. Medio 2019 is er een nieuwe formatie in het bestuur geweest. De vaststellingen zijn echter nog gelijk aan die van de initiatiefnemers:

  • Het doel van de reünistenvereniging is het bieden van een netwerk van oud-leden ter bevordering van de verbinding tussen oud-leden onderling, de verbinding tussen oud-leden en huidige leden, en de verbinding tussen oud-leden aan de vereniging.
  • Activiteiten van de reünistenvereniging: enerzijds het bijdragen aan het organiseren van activiteiten voor en door oud-leden. Denk aan de ouwelullenborrel op het jaarfeest en ouwelullendagen/weekends. Anderzijds activiteiten ten bate van alle leden van CREAS (op lange termijn: netwerkbijeenkomsten, seminars, etc).
  • Het doel van de reünistenvereniging is niet financieel of adviserend. Een bijproduct kan zijn dat een reünistenvereniging CREAS kan steunen in kunde of middelen. Dit is echter niet de primaire insteek van de vereniging en haar leden.