Wie zijn wij

Geacht oud-lid,

Leuk dat je geïnteresseerd bent in de Reünistenvereniging CREAS! Sinds medio 2016 is de RVC officieel opgericht.

Wat staat er nu op poten?

Er is via het bestuur gepoogd zoveel mogelijk oud-leden het bericht te sturen dat er een reünistenvereniging in oprichting was. Uit de reacties daarop is deze groep intitiatiefnemers ontstaan. Deze groep heeft de RVC opgericht. Uit deze groep initiatiefnemers is ook het eerste bestuur ontstaan.  Tot nu toe hebben de initiatiefnemers het volgende vastgesteld:

– Het doel van de reünistenvereniging is het bieden van een netwerk van oud-leden ter bevordering van de verbinding tussen oud-leden onderling, de verbinding tussen oud-leden en huidige leden, en de verbinding tussen oud-leden aan de vereniging.

– Activiteiten van de reünistenvereniging: enerzijds het bijdragen aan het organiseren van activiteiten voor en door oud-leden. Denk aan de ouwelullenborrel op het jaarfeest en ouwelullendagen/weekends. Anderzijds activiteiten ten bate van alle leden van CREAS (op lange termijn: netwerkbijeenkomsten, seminars, etc).

– Het doel van de reünistenvereniging is niet financieel of adviserend. Een bijproduct kan zijn dat een reünistenvereniging CREAS kan steunen in kunde of middelen. Dit is echter niet de primaire insteek van de vereniging en haar leden.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Lennard Boer: Ik ben aangekomen in de “Nightboat to Caïro” in 2009 en in de opvolgende jaren heb ik echt van alles gedaan aan/op/achter/onder de bar en soos. Recentelijk ben ik uit Arnhem verhuisd en om het knagende gat van nostalgie op te vullen en contact te houden met alle immense oud-leden ga ik mij inzetten voor de CREASreünisten!

Kira Haggenburg: In 2007 was eerste keer dat ik een voet zette in onze prachtige sociëteit. Sindsdien heb ik me ingezet voor onder andere de intro, het zeilweekend, de bestuursreünie,  als beheerder, als barhoofd en als voorzitter van onze vereniging. Vooralsnog heb ik er nog lang geen genoeg van, dus sta ik vol enthousiasme in  dit nieuwe initiatief!

Sven Haggenburg: Ik ben lid geworden in 2007. Ik heb een jaar voor de soos gezorgd en heb me ingezet voor meerdere commissies. Na twee jaar als oud-lid van CREAS, ga ik deze ruimte weer opvullen met de oprichting van de RVC.

Duncan Havinga: Ik ben lid geworden in 2005. Inmiddels mag ik mij onder andere oud-voorzitter noemen, zowel van de vereniging, van het dispuut, als van meerdere commissies.  Na jaren trouwe inzet heb ik  een paar jaar van innige zelfreflectie genomen om vervolgens keihard terug te komen met de oprichting van deze reünistenvereniging.

Anneke Meijlink: Ik ben in 1998 actief lid geworden. Gestart in het AC, gevolgd door hoofd intro. Hierna heb ik mij met mijn horeca-achtergrond ingezet als hoofd bar en beheerder. Ik ben actief geweest bij diverse activiteiten, introducties als mentor en zeilweekenden. Nu ben ik gemotiveerd om weer samen te zijn met oud-leden door bij te dragen aan de oprichting van de reünistenvereniging.

Etiënne Nijenhuis: Ik was een van die dolenthousiaste groep initiatiefnemers van CREAS in 1989. Na vele functies en bardiensten ben ik echter sinds 1994 formeel student af en ben uit verveling gaan werken bij de Luchtmacht. Naast alle vrienden die ik aan CREAS overhield, is het nog steeds leuk om met nieuwe en oud-leden in contact te zijn. Netwerken is mijn ding, en bierbrouwen helpt daar ook bij…

Michiel Nijhof: Ik ben sinds 2004 lid, actief geweest als voorzitter en diverse jaren actief geweest in de muziek-, web-, zeil- en sooscommissie. Af en toe nog eens te vinden met oude lullen in de soos op vrijdagavond. Nog steeds zin in een leuk feestje met oude leden, daarom nu actief bij de reünistenvereniging!

Daniel Sadek: Ik ben lid geworden in 2006. Naast 4 keer IC heb ik deel uit gemaakt van het bestuur 2007-2008 en ben ik actief lid geweest op het gebied van bardraaien, de sooscommissie en natuurlijk mijn dispuut HOK. Na een aantal jaren van (relatieve) stilte wil ik me graag weer actief inzetten voor de reünistenvereniging van CREAS.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter
Duncan Havinga

Vice-Voorzitter
Kira Haggenburg

Secretaris
Lennard Boer

Penningmeester
Daniël Sadek

Algemene leden
Michiel Nijhof
Anneke Meijelink
Etienne Nijenhuis

Wat is jouw rol in dit geheel?

Wat ons betreft zijn er twee manieren om deel te nemen aan deze reünistenvereniging.

1: Als lid. Je wordt dan door ons op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de RVC, alsmede de activiteiten die er georganiseerd worden.

2: Als organiserend lid. Er zullen tal van activiteiten georganiseerd worden door de RVC. Vind je het leuk om hierbij te helpen? Geef dan dan aan op het lidmaatschapsformulier.

3: Als sponsor.  Als je wilt doneren, maar verder niet wil deelnemen/organiseren, kun je voor deze optie kiezen.

 

Indien je interesse hebt in deelname op een van de bovenstaande manieren, horen wij dat graag. Reageren kan door hier contact op te nemen of hier aan te melden als lid.

Alvast bedankt voor je reactie,

 

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers Reünistenvereniging CREAS